Kontakt

Centrum Kształcenia Doktorantów
i Obsługi Postępowań Doktorskich
Program Doktorski UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon B – pokój 152 b (1 piętro)

phd.program@uek.krakow.pl

Wszelkie pytanie dotyczące Programu Doktorskiego UEK prosimy kierować do Pani Izabeli Nowakowskiej pod adres: phd.program@uek.krakow.pl