Konkurs im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego już piąty raz ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe o migracjach.

W aktualnej edycji Kapituła przyzna nagrodę 5000zł za najlepszą rozprawę doktorską i 2000zł za najlepszą pracę magisterską.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na https://obmf.pl/konkurs.html