Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju” – 20-21 października 2022 r.

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w 11. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu ENTRE pt. „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju” (11. ENTRE 2022), organizowaną przed Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 20-21 października 2022 r.

Głównym celem konferencji jest przeprowadzenie debaty naukowej oraz prezentacja wyników badań na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w stymulowaniu rozwoju gospodarki na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym.

Zakres tematyczny Międzynarodowej Konferencji Naukowej koncentruje się na aktualnych i interdyscyplinarnych zagadnieniach, dotyczących nie tylko roli przedsiębiorczości i innowacyjności w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także wpływu postępu technologicznego na innowacyjność przedsiębiorstw, sektorów i gospodarki.

W ramach konferencji istnieje możliwość opublikowania artykułu w monografii naukowej lub w jednym z czasopism zamieszczanych na stronie konferencji

Termin rejestracji na konferencję upływa 20 czerwca 2022.  

Rejestracji można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji.  

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej 11. ENTRE