Zaproszenie na Konferencję „Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci” – 7 grudnia 2022 r.

Konferencja organizowana przez SGH we współpracy z DELab UW 7 grudnia 2022 r.

Platformom cyfrowym wystarczyło 20 lat, aby stać się hubami cyfrowej gospodarki. Ułatwiły użytkownikom na całym świecie komunikację, współpracę i handel. Dostarczyły narzędzi usprawniających pracę i zapewniających rozrywkę. Diametralnie zmieniły funkcjonowanie rynków, firm oraz państw. Podporządkowały sobie przedsięwzięcia z różnych branż, skazując je na funkcjonowanie w swoich ekosystemach.

Pomimo istotnej roli platform we współczesnej gospodarce, samo pojęcie platformy bywa różnie definiowane. Platforma – w ujęciu nauk ekonomicznych – umożliwia swoim użytkownikom podejmowanie wzajemnych interakcji oraz tworzy wartość dla nich z wykorzystaniem efektu sieciowego. Platformami są zatem społeczności, pośrednicy internetowi, rynki elektroniczne, media społecznościowe, światy wirtualne itp. Takie rozumienie platformy odmienne jest od ujęcia wywodzącego się z nauk technicznych, zgodnie z którym jest nią produkt, na bazie którego rozwijane są produkty komplementarne.​

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących platform cyfrowych, szczególnie w poniższych obszarach: modele biznesu platform cyfrowych, funkcjonowanie użytkowników platform w ich ekosystemach, wpływ platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw. Tym samym zakres tematyczny konferencji obejmuje, ale nie wyczerpuje, poniższe zagadnienia.

Modele biznesu platform cyfrowych

 • logika tworzenia i przejmowania wartości
 • architektura platform
 • rozwój relacji z interesariuszami
 • zarządzanie efektem sieciowym
 • klasyfikacje platform
 • ewolucja platform 
 • wycena platform

Funkcjonowanie w ekosystemach platform cyfrowych

 • zachowania konsumentów na platformach cyfrowych
 • strategie sprzedawców, dostawców, twórców
 • budowa marki z wykorzystaniem platform cyfrowych
 • platformizacja organizacji w obszarze marketingu, finansów, HR, łańcuchów dostaw
 • internacjonalizacja działalności z wykorzystaniem platform cyfrowych 
 • koopetycja użytkowników platform

Wpływ platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw

 • platformy a rozwój społeczno-gospodarczy
 • zaburzenie funkcjonowania rynków (market disruption) 
 • platformy a zmiana struktury rynków
 • ​ekspansja platform na nowe obszary​
 • wpływ platform na innowacyjność 
 • platformy a funkcjonowanie systemów społecznych
 • GAFA, BAT, …
 • regulacje platform

Planowanym efektem konferencji – oprócz dyskusji naukowej – jest monografia pt. Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci. Monografia zostanie wydawana w Oficynie Wydawniczej SGH (20 pkt. za rozdział) i dystrybuowana jako plik pdf w trybie swobodnego dostępu. Planowane jest również wydanie anglojęzycznej wersji monografii.

Rada programowa

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (przewodniczący)
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab (wiceprzewodnicząca)
 • dr hab. Michał Goliński, prof. SGH (wiceprzewodniczący)
 • prof. dr hab. Dariusz Tadeusz Dziuba, UW
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, SGH
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH​
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Wstępne terminy 

 • Zgłoszenie uczestnictwa i chęci wygłoszenia referatu – listopad 2022 r.
 • Konferencja – środa, 7 grudnia 2022  r.
 • Przesłanie referatu do publikacji – styczeń 2023  r.
 • Informacja o akceptacji referatu do publikacji – luty 2023 
 • Publikacja monografii – wrzesień 2023 

Warunki uczestnictwa

 • konferencja jednodniowa: zdalna lub hybrydowa
 • konferencja bezpłatna 

Kontakt:
Osoby zainteresowane konferencją prosimy o kontakt. Umożliwi to przekazanie dodatkowych informacji i materiałów.
kontakt: tdolig@sgh.waw.pl