Konferencje, programy, granty

Ogólnopolska konferencja „Forum Szkół Doktorskich. Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich” – 14.12.2022, 8:30-11:30 (on-line)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na ogólnopolską konferencję, której celem jest wymiana doświadczeń …

Spotkanie z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich pt. “International aspects of research in economics, finance and management” – 30.11.2022, godz. 16.00.    

Zapraszamy doktorantów do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które …

Konkurs na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym realizowanym przez UEK – zgłoszenia do 8.12.2022

Kierownik Projektu ogłasza konkurs na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym „Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy” realizowanym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP https://bip.uek.krakow.pl/oferta-pracy/2856/student-doktorant-stypendysta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki” – Katowice, 8.12.2022

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w Katowicach. Celem konferencji jest …