Zgłaszanie ofert opieki naukowej<br>do Programu Doktorskiego UEK<br>w dniach od 24.11 do 8.12.2022

Zgłaszanie ofert opieki naukowej
do Programu Doktorskiego UEK
w dniach od 24.11 do 8.12.2022

Szkoła doktorska
  • trzyletnie studia stacjonarne
  • zapewnione stypendium
  • zajęcia w języku polskim

Więcej "Szkoła doktorska"
Program doktorski
  • program roczny
  • tryb eksternistyczny
  • zajęcia w języku polskim

Więcej "Program doktorski"
Doctoral program
  • one-year program
  • extramural mode
  • English language program

More "Doctoral program"

Aktualności

Zgłaszanie ofert opieki naukowej do Programu Doktorskiego UEK w jęz. polskim i angielskim na sem. letni 2022/23
W związku z planowaną rekrutacją do: Programu Doktorskiego UEK w języku polskim (tryb eksternistyczny ubiegania się o stopień doktora) – semestr letni 2022/23 Programu Doktorskiego...
Read More "Zgłaszanie ofert opieki naukowej do Programu Doktorskiego UEK w jęz. polskim i angielskim na sem. letni 2022/23"
Two job advertisements (grants) – European Central Bank
The European Central Bank has launched: PhD Student Research Assistant Traineeship– Research Task Force on Heterogeneity in Macroeconomics General Information Type of contract  PhD traineeship Who can...
Read More "Two job advertisements (grants) – European Central Bank"
Ogólnopolska konferencja „Forum Szkół Doktorskich. Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich” – 14.12.2022, 8:30-11:30 (on-line)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na ogólnopolską konferencję, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z przygotowaniem recenzji pracy doktorskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby...
Read More "Ogólnopolska konferencja „Forum Szkół Doktorskich. Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich” – 14.12.2022, 8:30-11:30 (on-line)"
Konkurs na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym realizowanym przez UEK – zgłoszenia do 8.12.2022
Kierownik Projektu ogłasza konkurs na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym „Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy” realizowanym w...
Read More "Konkurs na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym realizowanym przez UEK – zgłoszenia do 8.12.2022"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła Letnia Zarządzania – 14-16.06.2023
Konferencja organizowana jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ oraz Wydział Zarządzania UEW pod patronatem Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN i odbędzie się w dniach...
Read More "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła Letnia Zarządzania – 14-16.06.2023"
6. Kongres Kół Naukowych IKONA 2022 – 18-20.11.2022
IKONA jest Kongresem zrzeszającym liderów studenckich kół naukowych. Kongres jest okazją do wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających studenckie koła naukowe.Głównymi celami Kongresu...
Read More "6. Kongres Kół Naukowych IKONA 2022 – 18-20.11.2022"
Prezentacje ze spotkania inaugurującego kształcenie w roku akad. 2022/23
Poniżej zamieszczamy link do prezentacji przedstawionych Doktorantom I roku Szkoły Doktorskiej w trakcie spotkania w dn. 19.10.2022: https://dr.uek.krakow.pl/szkola-doktorska/strefa-doktoranta-ii/prezentacje-ze-spotkania-organizacyjnego-w-dn-19-10-2022/
Read More "Prezentacje ze spotkania inaugurującego kształcenie w roku akad. 2022/23"
Rekrutacja na wyjazdy w ramach sieci Ceepus – aplikowanie do 21.10.2022
Cel Doktoranci UEK mogą ubiegać się o 3 tygodniowy (21 dni) wyjazd ramach programu Ceepus, podczas którego można realizować różne formy rozwoju naukowego jak pisanie...
Read More "Rekrutacja na wyjazdy w ramach sieci Ceepus – aplikowanie do 21.10.2022"
Program mentoringowy TopMinds 2023 – nabór otwarty do 7.11.2022
Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i...
Read More "Program mentoringowy TopMinds 2023 – nabór otwarty do 7.11.2022"
Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” – nabór do 14.10.2022
Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą...
Read More "Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” – nabór do 14.10.2022"