Kontakt

Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pawilon B pok. 152
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel.+48 12 293 5115, 5116, 5114, 5112

Do zadań Centrum należy m.in. obsługa administracyjna dla doktorantów kształcących się w ramach Szkoły Doktorskiej UEK, Studiów Doktoranckich, uczestników Programu Doktorskiego UEK oraz doktorantów UEK mających otwarte przewody doktorskie.

Ze względu na udział pracowników Centrum Kształcenia Doktorantów UEK w spotkaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu informatycznego
informujemy, że w dniach 17, 20, 21 października br. kontakt z pracownikami biura może być utrudniony.

Pracownicy:

mgr Agnieszka Gucwa

gucwaa@uek.krakow.pl

tel. +48 12 293 51 15

Przewody doktorskie (w tym składanie rozpraw doktorskich, organizacja egzaminów doktorskich), sprawy związane z postępowaniami o nadanie stopnia doktora (w tym organizacja zebrań naukowych w celu zaopiniowania indywidualnego planu badawczego.


mgr Maria Grabowska

grabowma@uek.krakow.pl
sduek@uek.krakow.pl

tel. +48 12 293 51 16

Studia doktoranckie oraz realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK (w tym sprawy związane z systemem USOS, Wirtualny Dziekanat).


mgr inż. Agnieszka Wyszyńska

wyszynsa@uek.krakow.pl
postepowania.doktorskie@uek.krakow.pl

tel. +48 12 293 51 12


Eksternistyczny Program Doktorski UEK w języku polskim i angielskim:

phd.program@uek.krakow.pl

tel. +48 12 293 51 14