Kontakt

Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pawilon B pok. 152, 153
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel.+48 12 293 5115, 5116, 5114, 5112

Do zadań Centrum należy m.in. obsługa administracyjna:

  • doktorantów kształcących się w ramach Szkoły Doktorskiej UEK oraz studiów doktoranckich,
  • osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym w tym uczestników Programu Doktorskiego UEK
  • osób mających wszczęte przewody doktorskie przed 30 kwietnia 2019 r.

Pracownicy:

mgr Agnieszka Gucwa

Kierownik Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich

gucwaa@uek.krakow.pl; phd.program@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 51 15

Przewody doktorskie (w tym składanie rozpraw doktorskich), sprawy związane z postępowaniami o nadanie stopnia doktora (w tym organizacja zebrań naukowych w celu zaopiniowania indywidualnego planu badawczego).


mgr Maria Grabowska

grabowma@uek.krakow.pl; sduek@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 51 16

Studia doktoranckie oraz realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK (w tym sprawy związane z systemem USOS, Wirtualny Dziekanat).


mgr inż. Agnieszka Wyszyńska

wyszynsa@uek.krakow.pl ; postepowania.doktorskie@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 51 12

Organizacja komisji doktorskich i egzaminacyjnych w przewodach i postępowaniach doktorskich.


mgr Karina Zientara-Janczur

zientark@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 51 12