O Programie Doktorskim


Program Doktorski to oferowana od 2020 roku forma, która umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora w jednej z czterech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

  • ekonomia i finanse,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o zarządzaniu i jakości.

Program doktorski stanowi odpłatną, eksternistyczną formę, która oprócz wsparcia w postaci opieki naukowej podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej umożliwia uczestnikom uzyskanie efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Realizacja i weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla szkolnictwa wyższego jest możliwe poprzez udział w:

  • seminariach,
  • zajęciach warsztatowych mających na celu doskonalenie warsztatu badawczego,
  • konwersatoriach,
  • zebraniach służących prezentacji i dyskusji nad efektami realizacji indywidualnego planu badawczego,

oraz indywidualną pracę naukową doktoranta.

Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji dostępne są tutaj, a plan zajęć realizowanych w ramach Programu Doktorskiego tutaj

Plan zajęć