Zewnętrzne publiczne obrony rozpraw doktorskich

16.05.2024 – mgr Aleksandra Czarnecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

20.05.2024 – mgr Tomasz Pałetko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

21.05.2024 – mgr Małgorzata Grząba-Włoszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

23.05.2024 – mgr Piotr Wetoszka – UMCS

25.05.2024 – mgr Marta Bowszys – Uniwersytet Gdański

27.05.2024 – mgr Tsolmontuya Myagmarajav – Uniwersytet Łódzki

27.05.2024 – mgr Michał Prorok – SGH

29.05.2024 – mgr Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

29.05.2024 – mgr Konrad Kostrzewa – SGH

5.06.2024 – mgr Jakub Ryfa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12.06.2024 – mgr inż. Artur Zawadzki – Politechnika Białostocka

18.06.2024 – mgr Oskar Jarus – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach