Studia doktoranckie

Informacje na tej podstronie dotyczą Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Zasady uiszczania opłat przez uczestników studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r., w okresie odbywania studiów doktoranckich – pobierz Zarządzenie Rektora UEK