Monografia Studencka „Studentus” – zaproszenie

Projekt jest kierowany do wszystkich osób (w tym doktorantów), które piszą już teksty naukowe, chcą sprawdzić się w pracy naukowo-badawczej oraz zdobyć doświadczenie w pisaniu i redagowaniu pracy naukowej lub planują pracę na Uczelni. Monografia Studencka jest otwarta na opracowania z różnych obszarów tematycznych i oferuje możliwość opublikowania swojej pracy jako rozdziału monografii i przedstawienia jej tym samym szerszej publiczności. Monografia ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ujętym w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Udział w tworzeniu Monografii Studenckiej jest bezpłatny.

Harmonogram:

  • przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem: 15.11.2023
  • informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia: 22.11.2023
  • ostateczny termin nadesłania gotowego tekstu: 15.01.2024
  • informacja o przyjęciu tekstu do recenzji: 22.01.2024
  • przesłanie recenzji autorom: 15.02.2024
  • odesłanie tekstu po wprowadzonych poprawkach 28.02.2024
  • przesłanie (ewentualnej) drugiej recenzji 7.03.2024
  • odesłanie ostatecznej wersji tekstu 15.03.2024

Szczegółowe informacje: Monografia Studencka "Studentus" – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)