Pierwszy doktorat w Szkole Doktorskiej UEK z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Z przyjemnością informujemy, że Pani Angelika Czajkowska-Sowa uzyskała stopień doktora. Pani dr Angelika Czajkowska-Sowa rozpoczęła kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w październiku 2019 r. na kierunku Zarządzanie. Pod kierunkiem Pana dra hab. Adama Figla, prof. UEK przygotowała rozprawę doktorską pt. „Wizerunek marki pracodawcy w polskim sektorze IT a lojalność pracowników”. W dniu 20 października 2023 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej z udziałem recenzentów: Pani dr hab. Magdaleny Jaciow, prof. UE, Pani dr hab. Magdaleny M. Stuss, prof. UJ oraz Pana prof. dra hab. Tomasza Domańskiego. 23 listopada 2023 roku Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora Pani dr Angelice Czajkowskiej-Sowie. Pani Doktor oraz Panu Promotorowi składamy serdecznie gratulacje!