Konkurs na najlepszą pracę doktorską z lat 2020 – 2023 z zakresu nauk ekonomicznych

Konkurs organizowany przez Akademię Kopernikańską wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej na:

1. Najlepszy tekst z zakresu bankowości centralnej;

2. Najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Wszelkie informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie: https://akademiakopernikanska.gov.pl/konkursy/ .

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2023 roku pod adresem: biuro@akademiakopernikanska.gov.pl

Wszelkie pytania dot. konkursów prosimy kierować na adres: biuro@akademiakopernikanska.gov.pl