Tryb eksternistyczny – przyjmowanie wniosków w systemie IRK

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o wyznaczenie promotora/ów przez osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora w trybie eksternistycznym przyjmowane są za pośrednictwem systemu IRK UEK link: https://irk.uek.krakow.pl/pl/ (kafelek Doktorat eksternistyczny).

Szczegółowe informacje dot. procedury ubiegania się o stopień doktora  w trybie eksternistycznym zostały udostępnione w zakładce Tryb eksternistyczny