Postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Ekonomia i finanse

Nauki o polityce i administracji

Nauki o zarządzaniu i jakości